Anders Friis Olsen andersfo.dk © 2011                    

Sprog og samfund

Udviklingen af sprog hos mennesket har haft kolosal betydning for dets levevis. Med sproget blev det muligt at kommunikere på et abstrakt plan, så vidensoverførsel blev mere eller mindre uafhængig af tid og sted. Det gjorde det muligt for det enkelte individ, at give udtryk for sine tanker i flokken, samtidig med at det enkelte individ som udgangspunkt altid var en del af en flok, hvori det blev oplært og formet i flokkens store fortællinger (den samlede viden og de tanker som flokken delte, hvormed kulturen opstår).

Mennesket bliver formet af sin kultur. Men intet er statisk over tid, og med ændringer i omverden der kræver nyt respons, samt interne tanker om en anden måde at leve på, har samfund udviklet sig igennem historien. Ideerne om hvilken retning samfundet skal gå er kort sagt politik. Den udvikling som har fundet sted, er så historien - som er afgørende for, hvor vi står i dag og en del af vores store fælles fortælling.

Mennesket i flokken

Sprog og skrift - hvad taler vi om?

Diskussion/debat - er vi enige?

Sociologi & Kultur - mennesket i fællesskabet

Historie - fortiden i nutiden til fremtiden

Samfund - politik og hvor vil vi hen?

Digte - min hjemmelavede digtsamling :-)