Anders Friis Olsen andersfo.dk © 2011                    

andersfo.dk © 2011                    

Rumlig - orientering, steder og billeder

Synet er den sans hos mennesket, som har fået tildelt mest plads i hjernen. Vi visualiserer enormt mange ting i form af mønstre, former og farver. 

Vi færdes i, og oplever en tredimensionel verden, hvor vi har brug for at orientere os for at finde rundt. Samtidig påvirkes vi på en eller anden måde af de rumlige indtryk, som vi oplever omkring os. Omvendt har vi også muligheden for selv at gribe ind, og skabe eller påvirke de rumlige indtryk omkring os.  

Orientering via faste pejlemærker har længe fundet sted. Mennesket har gjort brug af himmellegemer, strømforhold, sigtelinjer på land mv. til at finde vej. Senere kom kompasset frem og inddelingen af et jordomfattende netværk i grader. Det nyeste har så været opfindelsen af GPS, som har lettet orienteringen betydeligt samtidig med præcisionens sikkerhed. 

Omgivelserne gør indtryk på os. Indretningen af boligen, bykvarteret, byen, landskabet osv. har betydning for menneskets velbefindende og vores måde at interagerer på. Det påvirker os, og kan derfor være godt at være lidt bevidst omkring.

Billeder kan sige mere end 1000 ord, hvilket konkret viser sig ved, at man på tværs af sprog og kultur kan vise billeder, som direkte kommunikation. Eventuel symbolik i billeder og andre artefakter er derimod kulturbestemt, og kræver kendskab til symbolikken for at fange den tiltænkte mening (fortolkning). Billeder har haft en enorm betydning igennem verdenshistorien. Men de fleste billeder en fornøjelse bare at lave for sig selv... så prøv det :-)

Rumlig

Orientering - Find rundt i verden!

Rumlige steder og mennesker - By og landskab til at leve i :-)

Billeder - fotos og maling..