Anders Friis Olsen andersfo.dk © 2011                    

Resourcer, Økonomi og matematik

Det moderne menneske har især igennem skoling opnået en veludviklet evne for logisk-matematisk tænkning. Det handler om fornuft i sammenhænge og følgeslutninger, så det ene passer med det andet. Der skal simpelthen være en slags balance i regnskabet for, at det kan tages for gode varer.

Matematik og statistik er blandt de vigtigste værktøjer til at beskrive, analysere og sammenfatte alle mulige problemstillinger her i livet til kvantitative størrelser.

Ressourcer kan betegnes som det, der har en reel værdi (brugbar i sig selv) for os, mens penge sjovt nok intet er værd i sig selv. Imidlertidig gjorde opfindelsen af pengeøkonomien det meget nemmere at handle. Det krævede en overordnet "samfundskontrakt" om symbolsk værdisætning af ressoucerne i form af penge (mønter, sedler). Pengeøkonomien har på mange måder siden hoppet fra ressourcerne, og lever nu deres eget liv, som dominerer enormt i det moderne samfund. Lidt viden om mikro- og makroøkonomi er derfor en god ting.

Ressourcerne er goder, som vi kan have gavn af, men som i praksis også er begrænset på en eller anden måde i sin anvendelse. Dybest set handler det om naturressourcer - hvordan vi anvender dem, og de afledte problemstillinger heraf.

Sammenblandingen mellem ressourceforvaltningen og økonomien, har givet anledning til et særligt problem - vækstproblematikken. Økonomien ser nu ud til, at skulle springe alle fysiske love ved at bevare evig vækst, mens ressourcerne allerede nu på flere områder, er nød til at gå den modsatte vej ("modvækst").   

Logisk-matematisk 

Matematik - åh nej..

Statistik - er du sikker?

Computer - et overblik

Økonomi - mikro- og makropenge

Resourceforvaltning - hvad nytte får vi? 

Vækstproblematikken - træerne som voksede ind i himlen