Anders Friis Olsen andersfo.dk © 2011                    

Intrapersonel - de indre tanker

Mennesket har i Vesten igennem mange år været opfattet som et dualistisk væsen - todelt mellem det kropslige og åndelige. Det kropslige har været set som det håndgribelige (inspiration til naturvidenskaben), mens det åndelige ikke på samme måde kan kvantificeres, men alligevel har været en naturlig del af mennesket. Det drejer sig om at dykke dybt ned i sit eget følelsesliv, undre sig over meningen med det hele og erkende det ikke er alting, som lader sig entydigt beskrive.

Filosofi er "at undre sig" i sin reneste form. Det er derfor også et grundfag (var oprindeligt grundfaget), som kan rumme stort set alt andet i sig. Det er vældig nyttigt til at minde os selv om de store grundlæggende spørgsmål, som vi ofte "glemmer" at stille (anskuelser og "viden" som vi tager for givet). 

Psykologien dækker så over en søgen efter at forklare (eller måske nærmere "fortolke") selve sjælen forstået som menneskets indre, dets bevisthed og adfærd.

Religion har været en trofast følgesven for disse store tanker hos vistnok alle folkeslag igennem historisk tid. Religioner varierer enormt. De er dog alle indlejret i en bestemt kultur, har et vist sæt af livsanskuelser, værdier og forklaringer, som mennesket kan støtte sig til. Religioner giver derfor også nogle rammer, som nogle mennesker lever indenfor, og derfor kan viden om religion måske også hjælpe til at forstå hinanden bedre. 

De indre tanker kan også omsættes kreativt, hvor kunstneren giver udtryk for tanken i en retning, så vi andre lader os inspirerer i vores tankeverden. 

Modsat kan det nogle gange være nyttigt bare gå ind i sig selv, og lade alt andet i verden dreje, som det vil. Her er meditationen kommet til, og kan måske virke som en midlertidig ro med de indre tanker.

 Intrapersonel

Filosofi - se det fra flere sider!

Psykologi - det indre og ydre..isbjerget under vandet

Religion og myter - meningen med det hele..

Kunst - håndværk og eftertanke

Meditation - slap nu af!