Anders Friis Olsen andersfo.dk © 2011                    

andersfo.dk © 2011                    

Interpersonel - den sociale adfærd og goodwill

Mennesket er et flokdyr. En forudsætning for dette er vores interne bånd til hinanden, som bunder i en vis indbyrdes forståelse. Igennem opvækst, leg, skoling, samarbejde mv. møder vi hinanden og nogle spilleregler, som vi interagerer med, så vi både kan være individ og del af en flok på samme tid. At forstå dette kræver kommunikation. God kommunikation er at forstå hinanden. Det kan gøres på flere planer, men en vigtig pointe er, at kunne sætte sig i den andens sted. Det drejer sig om, at forstå andre og på denne måde fungere i sammenspil. De interne menneskelige relationer kan veksle, så den ene part "belærer den anden", eller begge parter er mere ligestillet i samarbejdet.   

Etikken er den mere teoretiske beggrundelse for, hvad der kan anses, som den rette handlen eller tænkemåde overfor andre. Det drejer sig altså om morale, som må være en del af ethvert samfund (kultur, subkultur) for at holde sammen på det. Mennesket har dog, som intet andet væsen, også en kæmpemæssig indflydelse på sin omverden (andre samfund, andre levende og døde skabninger... selv på planeten jorden). I forbindelse med vores hastigt voksende indflydelse på vores omverden, og de store medfølgende konsekvenser, synes jeg, etikken i dag er et spørgsmål om den moralske handlen overfor andre mennesker og medskabninger. Den sociale adfærd - det at forstå andre og fungere i samspil - er en evne, som det moderne menneske er nød til at udvide til alle sine medskabninger!

Interpersonel  

Takt og tone - opfør dig ordentligt!

"Lærer" - taler, foredrag, fremlæggelse og pædagogik

Samarbejde - gruppedynamik og fællesskab

Politikere - ledelse, demokrati og spin

Goodwill - etik for medskabninger og hjælp din jord!