Anders Friis Olsen andersfo.dk © 2011                    

"Howard Gardners intelligenser"

Intelligens ("evne til at tænke, forstå og analysere" jævnfør Dansk Fremmedordbog) er en svær størrelse, at have med at gøre. Jeg har lidt svært ved at skabe sammenhæng (måske pga. min IQ) mellem min intuitive fornemmelse for intelligens (følelsen af at jeg finder andre omkring mig intelligente på en eller anden måde), en entydigt dækkende definition af begrebet, hvorfra den kan testes/måles/sammenlignes, hvorvidt den er genetisk betinget eller miljømæssig osv.. 

Mennesker har hver deres styrker og svagheder på forskellige områder, og her kan intelligens vise sig i forskellige retninger. Jeg synes, at Howard Gardners (Professor indenfor intelligensforskningen) har opstillet en god model til illustration af dette. Hans udgangspunkt er, at vi er "sammensat" af flere forskellige intelligenser, og alle mennesker besidder disse intelligenser i en eller anden grad. Hvert enkelt menneske vil således have en unik profil ud fra denne "forskellige intelligensers sammensætning", som skyldes genetisk og miljømæssig varierede baggrunde.

Han har lavet en inddeling med 8 intelligenser (som jeg bruger som model til emneindeling for at "komme omkring det hele"):

Sproglig - tænker i talte og skrevne ord.

Logisk-matematisk - tænker i ræsonnementer, problemløsning, tal, abstrakte mønstre.

Rumlig - tænker i forestillinger og billeder.

Krops-kinæstetisk - tænker i ting der påvirker kroppen, bruger kroppen.

Musikalsk - tænker i rytmer og melodier.

Interpersonel - evne til at forstå andre og fungere i samspil.

Intrapersonel - tænker dybt over tingene og holder det meste for sig selv, forstår egne følelser.

Naturalistisk - aflæse og forstå naturen.

Hertil mener jeg, at "livsnyderi" mangler, som en niende intelligens, så den har jeg valgt at tilføje :-)

Livsnyder - evne til at nyde livet.

De afledte emner jeg har valgt at skrive om indenfor disse intelligenser, kan i nogle tilfælde være svære at gruppere entydigt. Nogle kunne således godt tænkes, at være et emne for en anden intelligens. Pointen er, at dels vil nogle emner i sig selv ikke være klart afgrænset til én intelligens, og samtidig er intelligenserne i praksis heller ikke klart afgrænsede men mere "glidende overgange", så hjernen meget gerne skulle fungere som én enhed :-)

Jeg må jo så også pointere, at min egen sammensatte intelligens desværre også gør, at mine forudsætninger for at skrive om de forskellige emner er meget varieret. Hele denne hjemmeside kommer således også til at afspejle mig og mine begrænsninger..  

Tænk engang

Intelligenser og personlige målsætninger: Brug denne intelligenskategorisering til at opstille egne målsætninger for viden/mål/erfaring, som du sigter imod. Mine målsætninger er disse.

Det er selvfølgelig ikke et spørgsmål om at blive verdensmester i det hele, men måske mere nærme sig de opstillede målsætninger... og ingen skam, hvis ikke de opnås ;-)